برگزاری کنفرانس بین المللی علوم ورزشی AESA در دانشگاه شمال

کنفرانس بین المللی علوم ورزشی AESA در گرایشهای مختلف ورزشی در ۲۰ و ۲۱ تیرماه ماه سال ۱۳۹۶ در دانشگاه شمال برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شمال مراجعه نمایید:

http://www.sportshomal.com