اطلاعیه مهم برگزاری کنکور سراسری سال ۹۸ در دانشگاه شمال

با توجه به برگزاری کنکور سراسری در روزهای پنج شنبه ۹۸/۰۴/۱۳ (ریاضی پسران و دختران) و جمعه ۹۸/۰۴/۱۴ ( تجربی دختران) در ساختمان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شمال و در دست تعمیر بودن جاده دسترسی به دانشگاه شمال در منطقه روستای هلومسر که موجب بروز ترافیک سنگین در این ناحیه در ساعات ابتدایی روز می شود، بدینوسیله از داوطلبان محترم تقاضا می شود که در ساعات اولیه صبح روز آزمون به سمت دانشگاه شمال حرکت کنند تا با تاخیری برای حضور در حوزه امتحانی مواجه نشوند. در ضمن طی هماهنگی های بعمل آمده با فرمانداری شهرستان آمل و دهیاری هلومسر، مسیر جایگزین از داخل روستای هلومسر نیز آماده شده است که می تواند بعنوان مسیر جایگزین استفاده شود.
// ستاد برگزاری کنکور ۹۸ دانشگاه شمال

 

 

نشانی: مازندران، آمل، کیلومتر ۵ جاده هراز، دو راهی امامزاده عبدالله – دانشگاه شمال – دانشکده فنی و مهندسی

 


در ضمن تصویر راهنمای طبقات و کلاس های دانشکده فنی و مهندسی در ذیل ارایه شده است.

 

 

//