برگزاری اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین سبک زندگی، پیشگیری و درمان سرطان

اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین سبک زندگی، پیشگیری و درمان سرطان، با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مازندران، دانشگاه شمال، انجمن خیریه آرین، پژوهشکده شمال، انستیتو پاستور ایران، انجمن آنکلوژی ایران، از امروز ۱۳ مهرماه ۱۴۰۲ در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شمال، با خیرمقدم گویی و سخنرانی دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه شمال آغاز شد.

سرپرست دانشگاه، در ابتدا بر اهمیت پیشگیری، هم در عرصه علوم اجتماعی و هم در عرصه علوم تجربی، به دلیل کاهش هزینه ها تاکید نموده و پیشگیری از سرطان را در زمره پیشگیری اولیه، طبقه بندی کرده است. سپس افزودند: مسلم است دست اندرکاران این کنگره، درصدد آموزش محور اجتماعی و پیشگیری وضعی موقعیت مدار یا همان سبک زندگی هستند. گزارشهای معتبر بین المللی حکایت براین دارد که یک سوم بیماری‌های غیر واگیردار به دلیل عدم رعایت اصل پیشگیری است. نظام حقوقی ایران، هم در اسناد بالادستی و هم در دیگر اسناد، از قبیل اصل ۲۹ قانون اساسی، بر حق سلامت، به عنوان حق بنیادین و در مقابل تکلیف دولت به رعایت آن و پیشگیری تاکید دارند. رجا واثق دارم که این کنگره می تواند نقش بنیادین در پیشگیری از این بیماری ایفا نماید. ایشان در پایان از همه برگزار کنندگان این کنگره به ویژه اعضای کمیته آموزش و پژوهش انجمن آرین، قدردانی نموده است.

این کنگره تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.