تجلیل از پروفسور عباسعلی رستمی عضو محترم هیأت موسس و رئیس دانشگاه شمال

از خدمات و زحمات ارزنده جناب پروفسور عباسعلی رستمی عضو محترم هیأت موسس و رئیس پاک سرشت دانشگاه شمال توسط روابط عمومی، معاونین، اعضای هیأت علمی و مدرسان مدعو، دانشجویان وکارکنان درآئین باشکوه روز دانشجو تجلیل به عمل آمد.