تجلیل استاندار محترم استان مازندران از ریاست دانشگاه شمال

تجلیل استاندار محترم استان مازندران از ریاست دانشگاه شمال جناب آقای دکتر رستمی، به پاس سالها مجاهدت علمی و تلاش سازنده، در مراسم جشن دانایی دانشگاه مازندران، ۱۸ بهمن ۱۴۰۱