تجلیل هیات رئیسه دانشگاه از کارمند خدوم دانشگاه به مناسبت تقارن عید غدیر

هیات رئیسه دانشگاه شمال؛ به مناسبت تقارن عید غدیر، به پاس زحمات شایسته آقای مرتضی محمودی کارمند خدوم دانشگاه با اهدای لوح سپاس و هدیه از نامبرده تجلیل نموده اند.