تخصیص مبلغ یک میلیارد ریال بودجه خرید کتاب از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

به‌ گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، با توجه به برگزاری سی و پنجمین نمایشگاه تخصصی بین‌المللی کتاب تهران از ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ در مصلای امام خمینی (ره) تهران و به منظور تقویت کتابخانه‌ی دانشگاه، مبلغ ۱ میلیارد ریال بودجه به این منظور تخصیص یافت و گروه های آموزشی نسبت به خرید کتاب‌های موردنیاز از نمایشگاه اقدام نمودند.

خرید کتاب با توجه به اهداف آموزشی، نیاز دانشجویان، فضا و استاندارد‌های کتابخانه‌ دانشگاه، همچنین برنامه‌های پژوهشی دانشگاه انجام گردید.

همچنین تهیه فهرست کتاب‌های خریداری شده هر گروه، بر اساس اولویت کتابخانه و با نظرسنجی از استادان و نیاز دانشجویان انجام گردید.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها