تشکیل تمامی کلاس های درس دانشگاه به صورت حضوری

احتراما با توجه به تاکید وزارت علوم مبنی بر تشکیل حضوری کلاس ها، تمامی کلاس های درسی از شنبه ۹-۷-۱۴۰۱ طبق برنامه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.