جلسه شورای دانشگاه

جلسه شورای دانشگاه ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۷-۰۴-۱۴۰۲ در محل دفتر ریاست دانشگاه با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، معاون پژوهشی و فناوری، معاون دانشجویی و فرهنگی و روسای سه دانشکده فنی و مهندسی، علوم انسانی و اجتماعی و علوم ورزشی و تربیت بدنی و سایر اعضای شورا برگزار شد.

در این جلسه موارد و برنامه های دانشگاهی و نظرات ارزشمند حاضرین در جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.