تجهیز و آماده سازی سالن های مطالعه مجزا در دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی و علوم ورزشی دانشگاه در آستانه فرارسیدن ۱۶ آذر (روز دانشجو)

در آستانه فرارسیدن ۱۶ آذر (روز دانشجو) و در پی دستور ریاست دانشگاه، دکتر حسین رنجبر، مقرر گردید در هر دانشکده بصورت مجزا، فضایی را جهت استفاده دانشجویان برای مطالعه تجهیز و آماده سازی نمایند.

در پی این تصمیم ریاست دانشگاه و با همت نیروی پشتیبانی دانشگاه، سالن های مطالعه دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی و علوم ورزشی، ظهر امروز، دوشنبه مورخ ۱۳ آذرماه ۱۴۰۲ با حضور ریاست دانشگاه، معاونین، روسای دانشکده ها و مدیران دانشگاهی بازدید و راه اندازی شد.