اطلاعیه تعطیلی حضوری دانشگاه در روز سه شنبه ۲۹ تیرماه

🔴 اطلاعیه تعطیلی حضوری دانشگاه شمال در روز سه شنبه ۲۹ تیر ماه
به اطلاع مراجعین محترم دانشگاه‌شمال می رساند حسب اعلام فرمانداری شهرستان آمل روز سه شنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰ فعالیت کلیه ادارات از جمله دانشگاه ها به صورت حضوری تعطیل می باشد. لذا پاسخگویی حضوری به ارباب رجوع در این روز امکان پذیر نبوده و روند کار همکاران محترم در این روز به صورت دورکاری (غیرحضوری) می باشد.
✅حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه شمال