تغییر شماره حساب وزارت علوم جهت واریز هزینه های صدور تاییدیه تحصیلی و دانشنامه

جهت مشاهده اطلاعیه  فایل PDF را مشاهده فرمایید.