تقدیر ریاست محترم دانشگاه شمال از آقای ابوالفضل مهدیان، نایب قهرمان تیم ملی والیبال نوجوانان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات قهرمانی جهان  ۲۰۲۳

روز یک شنبه مورخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲ جناب آقای دکتر حسین رنجبر، ریاست محترم دانشگاه شمال به همراه معاونین و مدیران دانشگاهی خویش در منزل آقای ابوالفضل مهدیان، عضو تیم ملی نوجوانان، حضور بهم رسانیدند و از این فرزند شایسته و برومند آملی، در پی کسب عنوان نایب قهرمانی تیم ملی والیبال نوجوانان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات قهرمانی جهان  ۲۰۲۳، با تقدیم لوح  و دسته گل تقدیر بعمل آوردند.