تقویم تحصیلی نیمسال اول سال ۹۶ – ۹۷

۱- کلیه امور پرداخت شهریه، انتخاب واحد و حذف و اضافه به صورت غیر حضوری و از طریق اینترنت انجام می شود.

۲- کلیه دانشجویان باید نسبت به پرداخت مالی شهریه مطابق جدول فوق اقدام نمایند در غیر این صورت امکان اخذ واحد برای ایشان فراهم نخواهد بود. در صورت بروز مشکل در پرداخت اینترنتی، در ساعات اداری روزهای ۹۶/۰۶/۱۲ لغایت ۹۶/۰۶/۲۲ به امور مالی دانشگاه مراجعه نمایید.

۳- کلیه دانشجویان ملزم به اخذ حداقل ۱۲ واحد می باشند.

۴- مسوولیت عدم اطلاع از آئین نامه و مقررات آموزشی به عهده دانشجو می باشد.

۵-دانشجویان مهمان ملزم به رعایت قوانین این دانشگاه می باشند.
۶ -چنانچه بر اساس موارد فوق و مطابق مقررات، درس یا دروسی از طرف اداره آموزش دانشکده حذف گردد شهریه متغیر آن مسترد نخواهد شد.
۷- دانشجویانی که مشکل اخراجی یا اتمام سنوات دارند باید برای رفع مشکل خود، به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

۸- دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶ – ۱۳۹۵ مهمان بوده اند باید جهت ارسال ریز نمرات خود از دانشگاه مقصد به دانشگاه شمال اقدام نمایند تا انتخاب واحد آن ها بامشکل مواجه نشود.

۹- دانشجویانی که بعد از تاریخ انتخاب واحد و با تأخیر مراجعه نمایند بدون هیچگونه استثنائی )حتی دانشجوی ترم آخر ( حق انتخاب واحد ندارند.
۱۰ – باتوجه به احتمال حذف تعدادی از گروه های درسی به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب لازم ظرفیت، دانشجویان موظفند دائما برای اطلاع ازآخرین وضعیت واحدهای انتخابی خود به وب سایت معاونت آموزشی مراجعه نمایند. درغیراین صورت مسوولیت عواقب بعدی، به عهده ی شخص دانشجو می باشد.
۱۱ -طبق تبصره ۱ ماده ۱۷ آیین نامه آموزشی، غیبت در کلا سهای قبل از پایان زمان حذف و اضافه، جزء غیبت های ۳/۱۶ محسوب می گردد.

 

تقویم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
زمان بندی انتخاب واحد و حذف و اضافه  ورودی دانشکده  پرداخت شهریه  انتخاب واحد  حذف و اضافه ساعت شروع و پایان
۹۲و ماقبل فنی و مهندسی ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۴ – ۹
علوم انسانی و تربیت بدنی ۲۴ – ۱۱
۹۳ فنی و مهندسی ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۲۴ – ۹
علوم انسانی و تربیت بدنی ۲۴ – ۱۱
۹۴ فنی و مهندسی ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ ۲۴ – ۹
علوم انسانی و تربیت بدنی ۲۴ – ۱۱
۹۵ و دانشجویان مهمان فنی و مهندسی ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ ۲۴ – ۹
علوم انسانی و تربیت بدنی ۲۴ – ۱۱
کلیه ورودی ها  (با تاخیر) ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ ۹ – ۲۴
بازه زمانی کلاس ها شروع پایان
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
امتحانات پایان نیم سال دروس عملی و آزمایشگاهی ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
سایر دروس ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۱۳۹۶/۱۰/۲۸

 

حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی