ابقای حکم دکتر اسماعیل زاده طلوعی بعنوان «ریاست دانشکده علوم ورزشی» از سوی ریاست دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، با حکم دکتر حسین رنجبر، ریاست دانشگاه، در مورخ ۱۵-۰۸-۱۴۰۲، دکتر محمدرضا اسماعیل زاده طلوعی، هیات علمی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه، به عنوان «ریاست دانشکده علوم ورزشی» به مدت یک سال ابقا شد.

جامعه دانشگاهی شمال، ضمن تبریک به جناب دکتر طلوعی، توفیقات روزافزون ایشان را مسئلت دارد.