جلسه شورای دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، امروز دوشنبه مورخ ۲-۰۵-۱۴۰۲ راس ساعت ۱۰ صبح جلسه شورای دانشگاه، با حضور دکتر حسین رنجبر، ریاست محترم دانشگاه و معاونین محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی، اداری و مالی، پژوهشی و فناوری، دانشجویی و فرهنگی، روسای محترم سه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، فنی و مهندسی، و علوم ورزشی و مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه و سایر اعضای شورا برگزار شد.

در این جلسه در خصوص چگونگی برگزاری اولین اجلاس روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی کشور، در پاییز ۱۴۰۲،  به میزبانی دانشگاه شمال می باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید. ضمنا مواردی از جمله: پیگیری موضوع اهدای پایه های معوق بورسیه، بررسی و تعیین شعار علمی دانشگاه جهت تصویب در هیات امناء، بررسی و ایجاد دفتر استعداد درخشان و نخبگان دانشگاه، دفتر آموزش های ضمن خدمت و همچنین پیشنهاد ایجاد روند جدیدی در پاسخگویی بخشهای مختلف دانشگاه، مورد بررسی قرار گرفت و حسب مورد منجر به اتخاد تصمیم شد.