جلسه شورای مشورتی دانشگاه

عصر روز دوشنبه مورخ ۲-۰۵-۱۴۰۲ دومین جلسه شورای مشورتی دانشگاه، که مهمترین نهاد مشورتی و تصمیم سازی در این ارگان می باشد، با حضور دکتر حسین رنجبر، ریاست محترم دانشگاه و اعضای این شورا: دکتر هادی پژومان، دکتر حمید رضا رضوی، دکتر سعید امامقلی زاده، دکتر هادی رجائی لیتکوهی، دکتر روح اله تقوی، دکتر محمد سیدپور، دکتر حامد رجبی، دکتر حمید افشنگ، دکتر سیامک مهجوریان، دکتر هاشمی کمانگر و خانم دکتر لیلا رستمی، دکتر رسول طریقی و دکتر راحله غفاری چراتی که از اعضای هیات علمی دانشگاه می باشند، برگزار گردید و پیشنهادها و موارد ارزنده ای به شرح ذیل مطرح شد.

پیشنهاد مربوط به ایجاد نهادهای درآمدزا از قبیل: استفاده از امکانات دانشگاه نظیر آزمایشگاه ها، برپایی کنفرانسها برای سازمانها و نهادهای خارج از دانشگاه، ایجاد یک مرکز مشاوره تحصیلی برای متقاضیان ورود به دانشگاه، ایجاد مرکز اطلاع رسانی جهت جذب پروژه های علمی، ایجاد یک مرکز تست های ورزشی برای ارائه خدمات به شهروندان، انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه های دیگر جهت استفاده متقابل از امکانات رفاهی و … که در پایان ریاست دانشگاه ضمن سپاس از اعضا و استقبال از پیشنهادات مطروحه، اظهار داشتند که در خصوص تحقق برخی از موارد، راه حل هایی در نهادهای قانونی دانشگاه اتخاذ خواهد شد.