جلسه صبحانه کاری سرپرست دانشگاه شمال با کارکنان اداره حراست و انتظامات دانشگاه

صبح روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ جلسه صبحانه کاری با حضور دکتر حسین رنجبر، سرپرست محترم دانشگاه، معاونین محترم، مدیران محترم ستادی و کلیه پرسنل اداره حراست و انتظامات دانشگاه، در سالن سلف دانشگاه برگزار گردید.

سرپرست محترم دانشگاه، در پی اهداء لباس فرم مناسب برای همکاران محترم این حوزه و استماع دغدغه ها و مشکلات آنان؛ راهکارها و دستورهایی مبنی بر چگونگی تعامل با همکاران حراست و انتظامات صادر و در خصوص تعامل با دانشجویان و ارباب رجوع و تکریم آنها تاکید نمودند.