جلسه مشترک هیات اعزامی دانشگاه شمال با معاونین اموربین الملل و آموزشی وزارت علوم صربستان و مدیر باشگاه پارتیزان

در آخرین روز سفر کاری هیات اعزامی دانشگاه شمال به کشور صربستان، جلسه ای با دو تن از معاونین امور بین الملل و اموزشی وزیر علوم کشور صربستان در محل وزارت منعقد شد. در این جلسه که با حضور جناب آقای زمانیان نفر دوم سفارت ایران در صربستان و نماینده سفیر و همچنین اعضا آکادمی ورزش بلگراد برگزار شد، ضمن برشمردن اهداف سفر و معرفی دانشگاه شمال بعنوان یکی از بزرگترین دانشگاههای غیر دولتی ایران، امادگی این دانشگاه برای انجام همکاریهای مشترک اعلام شد. همچنین معاونین وزیر علوم صربستان ضمن برشمردن پتانسیلهای دو کشور و سایقه روابط حسنه، بر حمایت از این همکاریها و بسط آن به دیگر دانشگاههای صربستان تاکید کردند. در ادامه بازدیدها، نشست مشترکی با فداراسیون شنا و شیرجه و همچنین باشگاه فوتبال پارتیزان بلگراد برگزار شد و در رابطه با برگزاری دورهای آموزشی استعداد یابی و تربیت مربی بحث و تبادل نظر شد و نهایتا در آخرین روز سفر، هیات اعزامی دانشگاه شمال با شرکت در ضیافتی شام کاری که از طرف باشگاه پارتیزان ترتیب داده بود و بحثهای بیشتر با مدیر عامل باشگاه ادامه یافت و پیشنهاداتی در رابطه با سرمایه گذاری مشترک بین این باشگاه و طرفهای ایرانی جهت همکاری بیشتر ارایه شد.