حضور دانشگاهیان دانشگاه شمال در راهپیمائی روز جهانی قدس

حضور دانشگاهیان دانشگاه شمال در راهپیمائی روز جهانی قدس، فروردین ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، روز جمعه ۱۷ فروردین ۱۴۰۳، دکتر حسین رنجبر، رییس دانشگاه به همراه معاونین، مدیران و جمعی از دانشگاهیان دانشگاه شمال، همزمان با مردم غیور سراسر کشور، در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت نموده و همبستگی خود را با مردم مظلوم فلسطین ابراز نمودند.