حضور ریاست دانشگاه شمال،بعنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان مازندران، در دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی کشور که با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد.

دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی کشور با حضور دکتر ابراهیم رئیسی، روز یک شنبه مورخ ۱۲ آذرماه ۱۴۰۲، برگزار شد.

دکتر حسین رنجبر، رئیس دانشگاه شمال نیز بعنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان مازندران، در این همایش که در سالن اجلاس سران برگزار شد، حضور داشتند.