حضور مدیر کل بانک صادرات استان مازندران و هیات همراه در دانشگاه شمال جهت تبادل نظر انعقاد خدمات و تسهیلات بانکی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال: ظهر روز سه شنبه مورخ ۷ شهریور ۱۴۰۲ ، مدیر کل بانک صادرات استان مازندران و هیات همراه در خصوص انعقاد خدمات و تسهیلات بانکی به اساتید، کارمندان و دانشجویان، در استادسرای دانشگاه حضور یافتند.

در این نشست که با حضور دکتر علی محمد نوریان، ریاست محترم هیات امنا، دکتر حسین رنجبر، سرپرست محترم دانشگاه، معاون اداری و مالی، مدیر مالی، مسئولین بانکی همراه بود در خصوص ارائه خدمات بانکی از جمله کارت اعتباری، تسهیلات شرکت های دانش بنیان و سایر خدمات نوین بانکی تبادل نظر گردید.