خرید و تجهیز صندلی کلاس های آتلیه معماری، پیرو تقاضای مشروع و منصفانه دانشجویان از ریاست دانشگاه

پیرو تقاضا های دانشجویان رشته مهندسی معماری دایر بر‌‌‌ کمبود صندلی‌های آتلیه معماری دانشکده فنی و مهندسی به اطلاع می رساند، با خریداری  و تجهیز صندلی های نو، کمبود صندلی‌ کلاس های آتلیه معماری مرتفع گردید. اولویت و رویکرد دانشگاه توجه به مطالبات قانونی؛ مشروع و منصفانه دانشجویان و پاسخگویی متناسب می باشد.

آخرین اخبار و اطلاعیه ها