دوره حضوری آموزش عیب یابی و اصول اولیه نگهداری خودرو ویژه بانوان در مرکز آموزش های عالی آزاد