برگزاری دوره های مدیریت کسب و کار  و  مدیریت عالی کسب و کار در مرکز آموزش های کوتاه مدت دانشگاه شمال با ارایه گواهی نامه معتبر


شرایط کنونی اقتصاد و بازار دنیا به گونه ایست که فعالیت و رقابت شرکت ها و سازمان ها در آن به مراتب سخت تر و تخصصی تر شده است. کسب موفقیت و ماندگاری پایدار در چنین فضایی مستلزم بهره مندی سازمان ها و شرکت ها از نیروی کارشناسی و مدیریتی توانمندی است که از دانش تخصصی، مهارت کاربردی و نگرش کسب و کار به روز برخوردار باشند. به نظر می رسد دوره های مدیریت کسب  کار  و  مدیریت عالی کسب و کار بتواند به این نیاز از جامعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پاسخگو باشد. شایان ذکر است که در ۳۰ سال گذشته دانش آموختگان این دوره ها بالاترین میزان اشتغال و حقوق و مزایای دریافتی را به نسبت رشته های دیگر داشتند. مدیریت کسب  کار  و  مدیریت عالی کسب و کار برای کسانیست که می خواهند وارد بازار کار حرفه ای مدیریت و مشاوره مدیریت شده یا به عنوان کارآفرین مشغول به کار شوند و مسیر شغلی خود را تغییر یا بهبود دهند. این دوره گواهی حرفه ای و مهارتی اثبات شایستگی شما در زمینه علم مدیریت می باشد.


جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری لطفاً با این شماره تلفن، تماس حاصل نمایید.  تلفن: ۰۱۱۴۴۲۰۳۷۲۳

 


 

— دوره های نظام مهندسی