دومین بازدید میدانی سرپرست دانشگاه شمال از دانشکده علوم انسانی و اجتماعی و ملاقات مستقیم با دانشجویان دانشکده

دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه به همراه معاون دانشجویی و فرهنگی، رئیس دانشکده، مدیر اداری و پشتیبانی و مدیر حراست  دانشگاه، در دومین بازدید میدانی از دانشکده علوم انسانی و اجتماعی (روز شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۲) با دانشجویان این دانشکده، بطور مستقیم ملاقات نموده و پس از شنیدن مشکلاتشان، دستورات لازم را صادر فرمودند.

همچنین نقاشی کلاسها، تهیه میز اساتید و صندلی دانشجویان، نصب پرده ها، تعمیر بردها و پریزهای برق، نظافت دانشکده و سایر نواقص موجود که در بازدید قبلی مطرح شده بود مورد بازدید مجدد قرار گرفت.