دومین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه (در دوره جدید) برگزار شد

دومین جلسه هیأت رئیسه دانشگاه شمال (در دوره جدید)، روز دوشنبه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۰ صبح در دفتر ریاست دانشگاه با حضور اعضای هیات رئیسه برگزار گردید.

در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:

۱. بررسی بودجه فرهنگی جهت تعیین سرانه فرهنگی
۲. نحوه برگزاری کلاس های روز ۵ شنبه و پاسخگویی بخش های مهم
۳. بازبینی حق التدریس اساتید مدعو
۴. بررسی جزییات برنامه همایش هم اندیشی اساتید حق التدریس
۵. بررسی نشان علمی دانشگاه شمال
۶. سایر موارد