دومین دوره رویداد ملی استارت آپ و ایده پردازی

بنیاد نخبگان استان مازندران دومین دوره رویداد ملی استارت آپ و ایده پردازی با محوریت چالش های زیست محیطی در استان مازندران برگذار می نماید.

جشنواره ملی توسکا ( توانمندسازی و سرمایه گذاری کسب و کارهای ارزش آفرین)

www.bmnconf.com