دومین روز از برگزاری موفق کنکور سراسری ۱۴۰۳ در دانشگاه شمال

دانشگاه شمال صبح امروز (جمعه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳) همانند دیروز، میزبان داوطلبان نوبت اول آزمون کنکور سراسری ۱۴۰۳ بوده است.

در این آزمونپنج تعداد ۶۷۴ نفر از داوطلبان پسر گروه آزمایشی علوم تجربی در حوزه آزمون دانشگاه شمال (دانشکده فنی و مهندسی) حضور داشته و به رقابت پرداختند.