دیدار سرپرست دانشگاه و هیات همراه با معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل

عصر روز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، سرپرست دانشگاه و هیات همراه با معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل دیدار داشتند.
در این دیدار دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه، به توصیف اهداف و برنامه های دانشگاه شمال به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه های غیر انتفاعی کشور، که در صدد تحقق اهداف عالی وزارت علوم می باشد، پرداختند.
جناب دکتر زارعی، فرماندار ویژه شهرستان آمل نیز ضمن عرض خیر مقدم خدمت دکتر رنجبر و هیات همراه، دانشگاه شمال را یک دانشگاه بزرگ و موفق خواندند. همچنین فرمودند در بحث خوابگاه و اتوبوس از ظرفیت های شهر برای دانشگاه استفاده خواهیم کرد. ضمنا اظهار امیدواری نمودند که با مدیریت صحیح آقای دکتر رنجبر، فضای مناسب و با نشاطی ایجاد خواهد شد و با در ک دانشجو و زبان او، می توان آسیب های وارده به دانشجو را کاست.