دیدار معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شمال با ریاست سازمان نظام مهندسی شهرستان آمل در ایام نوروز، جهت برگزاری دوره های حرفه ای نظام مهندسی در منطقه

با توجه به ظرفیت های موجود در دانشگاه شمال و همینطور تقاضای تعداد زیادی از مهندسین جهت شرکت در دوره های نظام مهندسی، دانشگاه شمال خواستار افزایش تعامل بیشتر با سازمان نطام مهندسی و افزایش برگزاری دوره ها در سال جدید گردید.