رئیس دانشگاه شمال، همزمان با روز درختکاری چند اصله نهال کاشت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، دکتر حسین رنجبر رئیس دانشگاه، به اتفاق معاونان، مدیران و کارکنان دانشگاه، همزمان با روز درختکاری، چند اصله نهال در دانشگاه شمال غرس کردند.

دکتر رنجبر ضمن گرامیداشت این روز فرخنده، از کارمندان فضای سبز دانشگاه، تقدیر و کارت هدیه ای به آنان اهداء نمودند. همچنین اظهار امیدواری داشتند که زحمات بی شائبه آنان به سرسبزی، شادابی و طراوات محیط دانشگاه مساعدت می نماید.