راهنمای ثبت‌نام اینترنتی دانشجویان ورودی جدید، مقطع کاردانی پیوسته و مقطع کارشناسی ناپیوسته

اطلاعیه_ثبت_نام_اینترنتی_کارشناسی_نا_پیوسته_۱۴۰۰

👆👆👆👆 اطلاعیه چگونگی ثبت‌نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ناپیوسته


اطلاعیه_ثبت_نام_اینترنتی_کاردانی_پیوسته۱۴۰۰

👆👆👆👆 اطلاعیه چگونگی ثبت‌نام اینترنتی پذیرفته شدگان مقطع کاردانی پیوسته


راهنمای ثبت نام اینترنتی

👆👆👆👆 راهنمای ثبت‌نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود