رونمایی از ۴۰۰ جلد کتاب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، روز شنبه مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ دکتر حسین رنجبر ریاست دانشگاه به اتفاق معاونان و مدیران ستادی دانشگاه طی بازدید میدانی از کتابخانه دانشگاه، از ۴۰۰ جلد کتاب خریداری شده از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، رونمایی نمودند.