همایش استادان دانشگاه شمال در آغاز سال تحصیلی جدید

مکان: سالن همایش بین المللی دانشگاه
زمان: روز یکشنبه مورخ  26 شهریور ۱۴۰۲

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به استحضار  استادان ارجمند دانشگاه شمال میرساند به منظور پاسداشت آغاز سال تحصیلی پیش رو و نیز تکریم استادان دانشگاه، روز یکشنبه مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۲  از ساعت ۷:۳۰  همایشی به این منظور برگزار می شود. حضور شما عزیزان را ارج می نهیم.
روابط عمومی دانشگاه شمال