زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحان دانشجویان تحصیلات تکمیلی

دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی، از روز دوشنبه ۲۰ آذر لغایت ۲۷ آذر ۱۴۰۲ جهت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان به سامانه خدمات آموزشی مراجعه نمایید.

لینک ورود به سامانه

اداره آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه شمال