برگزاری سومین جلسه هیات رئیسه دانشگاه (دوره جدید) با حضور سرپرست دانشگاه و سایر اعضای جلسه و روسای دانشکده ها

سومین جلسه هیات رئیسه دانشگاه (دوره جدید) با حضور سرپرست دانشگاه و سایر اعضای جلسه و روسای دانشکده ها، در دفتر ریاست دانشگاه در روز شنبه مورخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۲ برگزار شد

دکتر حسین رنجبر، سرپرست دانشگاه ضمن تبریک به آقای دکتر اسماعیل زاده طلوعی، بخاطر عضویت در هیات امنا دانشگاه، برخی از موضوعاتِ مورد تاکید در نشست اخیر جلسه هیات امنای را، به شرح ذیل عنوان نمودند:
– اردوهای راهیان پیشرفت
– نسبت تعداد عضو هیات علمی به دانشجو
– بررسی‌ علل مشروط شدن دانشجویان
– تعیین هدف گذرای های میان مدت و بلندمدت برای دانشگاه
– تخصیص و تعیین مدیر گروه جداگانه برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در گروه های آموزشی پر دانشجو
– تصمیمات شوراها باید اجرا شود و عدول از آن هم باید توسط همان مرجع باشد
– همچنین بر تشکیل مستمر شوراهای دانشگاه به عنوان بازوان توانمند دانشگاه تاکید داشتند
– ضرورت تشویق و سپاس کارکنان دخیل در حوزه ثبت‌نام
– ارزیابی عملکرد تمامی مدیران و کارکنان دانشگاه
در پایان با انتصاب آقای دکتر سعید امامقلی زاده، به عنوان نماینده ایشان در ارزیابی ارکان دانشگاه و تضمین کیفیت، سخنان خویش را به پایان رساندند.

سپس اعضای هیات رییسه وارد شور و مشورت پیرامون دستور کار جلسه با عناوین زیر شدند:
۱. بررسی چگونگی ارزیابی مدیران و کارکنان دانشگاه
۲. نحوه برگزاری کلاس های روز پنج شنبه و پاسخگویی بخش های مهم
۳. بررسی آیین نامه انتخاب استادان نمونه
۴. بررسی چگونگی ارایه تخفیف به قهرمانان ملی
۵. بررسی آیین نامه ارایه تخفیف شهریه دانشجویان ممتاز مصوبه سال ۱۳۹۲
 
 
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن photo_2023-10-14_08-46-59.jpg است