شیوه‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه شمال

شیوه‌نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه شمال

دریافت فایل پی دی اف  شیوه‌نامه استعداد درخشان