صبحانه کاری و نشست صمیمی سرپرست دانشگاه شمال با کارکنان فضای سبز و نیروهای خدماتی دانشگاه

اولین نشست صمیمی و صرف صبحانه کاری دکتر حسین رنجبر سرپرست محترم دانشگاه شمال با همکاران فضای سبز و نیروهای خدماتی دانشگاه صبح امروز، شنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شمال، دکتر حسین رنجبر ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاشهای کارکنان خدوم و زحمت کش فضای سبز و نیروهای خدماتی دانشگاه، به ایجاد کارگروی جهت بررسی و بهبود وضعیت همکاران این بخش اشاره کرد و فرمودند: وجود همه ی کارکنان برای سیستم دانشگاه لازم و ضروری است.

در ادامه جلسه، کارکنان فضای سبز و نیروهای خدماتی در یک فضای صمیمی، به بیان مشکلات و دغدغه های حوزه کاری خود پرداختند.