عدم امکان مراجعه حضوری ارباب رجوع در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ و ۱۵ تیرماه بدلیل برگزاری کنکور سراسری در دانشگاه شمال

با توجه به برگزاری کنکور سراسری در دانشگاه شمال در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۱۴ و ۱۵ تیرماه، مراجعه حضوری ارباب رجوع تعطیل می باشدو فقط همکاران محترم دانشگاه در روز چهارشنبه از ساعت ۹صبح الی ۱۴.۳۰ امکان پاسخگویی تلفنی به امورات ضروری ارباب رجوع را خواهند داشت.

 

✅حوزه اداری و مالی دانشگاه شمال