فراخوان انتخاب شعار علمی برای دانشگاه شمال

به اطلاع دانشجویان، اساتید و علاقمندان محترم می رساند: نظر به اینکه دانشگاه شمال درصدد نامگذاری شعار علمی دانشگاه است، لذا از دانشجویان و اساتید محترم تقاضا میشود، پیشنهادها و دلیل انتخاب خود را به دانشگاه اعلام فرمایند.

شایسته است پیشنهاد دارای مفهومی باشد که ریشه در تاریخ، فرهنگ و اکو سیستم ایران علی الخصوص شمال کشور و استان مازندران را داشته باشد. مستدعی است مراتب به آدرس ایمیل president@shomal.ac.ir و یا بصورت حضوری به دفتر حوزه ریاست، ارسال گردد. بدیهی است به بهترین پیشنهاد جوایزی اهداء خواهد شد.

روابط عمومی دانشگاه شمال