فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۶ پژوهشگران برگزیده دانشجویی – دانشجویان دانشگاه شمال

فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر سال ۱۳۹۶ پژوهشگران برگزیده دانشجویی

دانشجویان محترم، لطفا فعالیتهای پژوهشی که در طی یکسال گذشته انجام داده اید را در این فرم قید نموده و مستندات آنرا نیز به پیوست این فرم ارائه فرمائید.    (کلیه مستندات می بایست به تائید گروه آموزشی مربوطه رسیده باشد.)

دریافت از لینک زیر