فراخوان خرید، نصب، راه اندازی سیستم تلفن VOIP

دانشگاه شمال در نظر دارد جهت بهبود روند ارتباط و پاسخگویی نسبت به راه اندازی سیستم تلفن VOIP اقدام نماید. لذا ضمن فراخوان عمومی از شرکتهای متخصص در این حوزه تقاضا می شود ضمن مراجعه به امور اداری دانشگاه نسبت به ارائه طرح مناسب و پیشنهاد قیمت حداکثر تا تاریخ ۳۰-۰۵-۱۴۰۲اقدام نمایند و در صورت هرگونه سئوالی در این خصوص با شماره تماس  (۰۹۱۱۲۲۱۰۹۵۷ آقای مختاری ) مدیر اداری و پشتیبانی تماس حاصل فرمائید.

حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه شمال