فراخوان مدرس مدعو جهت تدریس

در گروه های مدیریت ،حسابداری ، حقوق و  روانشناسی  در واحدهای ذیل

 •   مدیریت مالی و بانکی   : دکترا – دانشجوی دکترا  – کارشناسی ارشد
 •   حسابداری صنعتی و اصول حسابداری و حسابرسی     : دانشجوی دکترا – کارشناسی ارشد
 •   روانشناسی گرایش های مختلف     :  دکترا – دانشجوی دکترا
 •   حقوق خصوصی      : دکترا حقوق خصوصی – دانشجوی دکترا حقوق خصوصی

در گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحدهای ذیل

 • دو و میدانی          (برادران و خواهران )
 • آمادگی جسمانی   (برادران)
 • ژیمناستیک          (برادران و خواهران )
 • والیبال                (برادران)
 • هندبال               ( خواهران وبرادران )
 • بدمینتون             ( برادران )
 • ورزشهای جسمی ذهنی (برادران و خواهران)
 • ورزشهای رزمی    (برادران و خواهران)

 

جهت اطلاع بیشتر با آقای سیدرضا فاطمی / مهندس رضا روحی با شماره تلفن ۴۴۲۰۳۷۴۱ تماس حاصل فرمایید.