فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مقطع دکتری و کارشناسی ارشد تا ٢٠ شهریور

فراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷ در دانشگاه شمال

مطابق مصوبه شورای دانشگاه مقرر گردید به منظور حمایت و تشویق دانشجویان برتر، به دانشجویانی که از طریق آیین نامه استعداد درخشان از مهرماه ۹۶ و مابعد در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شمال پذیرفته شوند به میزان ۱۰% از شهریه ثابت در سنوات مجاز تحصیل، تخفیف در نظر گرفته شود.

نظر به بخش نامه سازمان سنجش به شماره ٣۶٩٠١ مورخ ٩۶/۵/٣١ مبنی بر تمدید مهلت درج اطلاعات متقاضیان ادامه تحصیل بدون ازمون، به اطلاع می رساند مهلت ارائه درخواست متقاضیان ادامه تحصیل براساس ایین نامه استعداد درخشان در دانشگاه شمال برای مقطع دکتری تا ١١ شهریور و مقطع کارشناسی ارشد تا ٢٠ شهریور تمدید شد.