فرصت های پژوهشی و شغلی تخصصی در سامانه ارتباط جامعه و دانشگاه (ساجد)

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان، اساتید و دانش ­آموختگان گرامی می رساند که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان اعلام و استفاده از فرصت­های پژوهشی و شغلی تخصصی را در سامانه ارتباط جامعه و دانشگاه (ساجد) به نشانی https://sajed.msrt.ir  فراهم نموده است.​​​​​​​

  • لیستی از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضاء هیات علمی
  • ثبت نیازهای پژوهشی صنعتی و کاربردی برای کار فرمایان
    • کار فرمایان مى توانند براى ثبت فرصت هاى شغلى و به کار گیرى کارجویان مدنظر خود، به سامانه ساجد مراجعه نمایند.
  • نیازهای پژوهشی و پایان نامه های تقاضا محور و قرارداد های پژوهشی محور
    • دانشجویان، کارجویان و دانش آموختگان مى توانند جهت اطلاع از فرصت هاى شغلى و پژوهشی ثبت شده به سامانه ساجد مراجعه و روشهاى همکارى را دنبال نمایند.