قابل توجه دانشجویان محترم دانشگاه شمال

دانشجویان محترم دانشگاه شمال

با سلام و تحیات الهی

احتراماً پیرو اطلاعیه حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه شمال در خصوص چگونگی پرداخت شهریه در نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲ به استحضار می‌رساند، مبالغ پرداختی کارشناسی ۲۵۰۰۰۰۰ تومان و کارشناسی ارشد ۳۵۰۰۰۰۰ تومان به عنوان علی الحساب شهریه ثابت و متغیر (شهریه واحد هایی که دانشجویان در ترم جدید اخذ می نمایند) می بوده است و هیچگونه افزایش شهریه در نیمسال جدید نخواهیم داشت و هرگونه برداشت از اینکه این مبالغ پرداختی به عنوان شهریه ثابت احتساب می‌گردد مقرون به حقیقت نیست.

خواهشمند است به دور از هرگونه فضاسازی، اخبار دانشگاه شمال را از مجاری رسمی دانشگاه پیگیری فرمایید.

بااحترام
حسین رنجبر _ سرپرست دانشگاه