قابل توجه دانشجویان نو ورود دانشگاه شمال در مقطع کارشناسی ناپیوسته

مراحل ثبت نام: مراجعه به دانشگاه شمال واحد پذیرش و ثبت نام (به همراه داشتن مدارک مندرج در جدول ذیل به همراه دانشجو الزامی است).

تاریخ­ های  ثبت نام :                  یک­شنبه :  ۱۳-۱۲-۱۴۰۲                            دو­شنبه :   ۱۴-۱۲-۱۴۰۲                            

متن کامل اطلاعیه در قالب فایل PDF در ذیل قرار دارد.