قابل توجه دانشجویان ورودی جدید (تکمیل ظرفیت) دانشگاه شمال در مقطع کارشناسی

پذیرفته شدگان محترم تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته، برای ثبت نام در تاریخ ۲۴-۱۲-۱۴۰۲ و  ۲۶-۱۲-۱۴۰۲ به دانشگاه شمال مراجعه نمائید.

برای اطلاعات بیشتر فایل زیر قابل دریافت و مشاهده می باشد.