قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که در شرف دفاع از پایان‌نامه خود می‌باشند، می‌رساند: مهلت ارائه فرم درخواست دفاع از پایان‌نامه (همراه با گزارش همانندجویی ایرانداک) به اداره تحصیلات تکمیلی برای دفاع در نیمسال جاری، حداکثر تا پایان وقت اداری دوشنبه ۱۴ شهریور‌ماه تمدید شد. در صورت ارائه فرم درخواست دفاع بعد از مهلت مذکور، تاریخ دفاع نیمسال بعدی لحاظ خواهد شد.